Регистар јавних уговора
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив (назив уговора, назив партнера, назив објекта,назив услуге)
ПИБ јавног партнера  
ПИБ приватног партнера  
Локација примене уговора
(за одабир локације кликнути на икону са десне стране).
Врста података
Датум почетка примене уговора
Назив Идентификациони број уговора 
Уговор о концесији за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у Гр... 0010/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања си... 0009/2019
Уговор о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији ... 0008/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног ... 0007/2019
Јавни уговор о услузи одржавања гробаља на подручју општине Топола 0006/2019
Јавни уговор о поверавању обављања комуналних делатности сакупљање, транспорт и депоновање комунално... 0005/2019
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству без елемената концесије о енергетској услузи за примену м... 0004/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0003/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и дугогодишњег одржавања јавног... 0002/2019
Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфр... 0001/2018
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путник... 0001/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0013/2018
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у коп... 0012/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0011/2018
Уговор јавно-приватног партнерства за замену постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут кот... 0010/2018
123