Регистар јавних уговора
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив (назив уговора, назив партнера, назив објекта,назив услуге)
ПИБ јавног партнера  
ПИБ приватног партнера  
Локација примене уговора
(за одабир локације кликнути на икону са десне стране).
Врста података
Датум почетка примене уговора
Назив Идентификациони број уговора 
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и одржавања система јавно... 0001/2020
Јавни уговор за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског пр... 0016/2019
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског градског и приградског превоза пут... 0015/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног ... 0014/2019
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на те... 0013/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног ... 0012/2019
Јавни уговор - Уговор о јавно-приватном партнерству - за поверавање обављања комуналне делатности ли... 0011/2019
Уговор о концесији за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у Гр... 0010/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања си... 0009/2019
Уговор о концесији за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији ... 0008/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног ... 0007/2019
Јавни уговор о услузи одржавања гробаља на подручју општине Топола 0006/2019
Јавни уговор о поверавању обављања комуналних делатности сакупљање, транспорт и депоновање комунално... 0005/2019
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству без елемената концесије о енергетској услузи за примену м... 0004/2019
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0003/2019
1234