Регистар јавних уговора
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив (назив уговора, назив партнера, назив објекта,назив услуге)
ПИБ јавног партнера  
ПИБ приватног партнера  
Локација примене уговора
(за одабир локације кликнути на икону са десне стране).
Врста података
Датум почетка примене уговора
Назив Идентификациони број уговора 
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0008/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0007/2018
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије за вршење услуга поверавање обављ... 0006/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење Услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0002/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0005/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања де... 0004/2018
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Град... 0003/2018
Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфр... 0001/2018
Јавни уговор о поверавању обављања делатности линијског превоза путника на територији Општине Рума 0004/2017
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско – приградског превоза путника на територији г... 0002/2016
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0003/2017
Јавни уговор за концесију за урбану опрему 0002/2017
Јавни уговор о поверавању обављања комуналних делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са... 0007/2015
Уговор о јавно - приватном партнерству које обухвата замену постојећих котлова на лож уље 0001/2017
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на тер... 0008/2016
12