Регистар јавних уговора
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив (назив уговора, назив партнера, назив објекта,назив услуге)
ПИБ јавног партнера  
ПИБ приватног партнера  
Локација примене уговора
(за одабир локације кликнути на икону са десне стране).
Врста података
Датум почетка примене уговора
Назив Идентификациони број уговора 
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у коп... 0012/2018
Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфр... 0001/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0011/2018
Уговор јавно-приватног партнерства за замену постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут кот... 0010/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада 0009/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0008/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0007/2018
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије за вршење услуга поверавање обављ... 0006/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење Услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0002/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0005/2018
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања де... 0004/2018
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији Град... 0003/2018
Јавни уговор о поверавању обављања делатности линијског превоза путника на територији Општине Рума 0004/2017
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско – приградског превоза путника на територији г... 0002/2016
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0003/2017
123