Регистар јавних уговора
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив (назив уговора, назив партнера, назив објекта,назив услуге)
ПИБ јавног партнера  
ПИБ приватног партнера  
Локација примене уговора
(за одабир локације кликнути на икону са десне стране).
Врста података
Датум почетка примене уговора
Назив Идентификациони број уговора 
Јавни уговор о поверавању обављања делатности линијског превоза путника на територији Општине Рума 0004/2017
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско – приградског превоза путника на територији г... 0002/2016
Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања ја... 0003/2017
Јавни уговор за концесију за урбану опрему 0002/2017
Јавни уговор о поверавању обављања комуналних делатности сакупљања и транспорта комуналног отпада са... 0007/2015
Уговор о јавно - приватном партнерству које обухвата замену постојећих котлова на лож уље 0001/2017
Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на тер... 0008/2016
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга модернизације, рационализације и одржава... 0007/2016
Јавни уговор о јавно-приватном партнерству на реализацији пројекта реконструкције, рационализације и... 0006/2016
Јавни уговор о јавно - приватном партнерству за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфр... 0004/2016
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на ... 0005/2016
Јавни уговор о поверавању обављања делатности градско – приградског превоза путника на пакету ''Ц'' ... 0003/2016
Јавни уговор о поверавању обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Пара... 0001/2016
Јавни уговор о поверавању обављања комуналних делатности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног... 0010/2015
Јавни уговор о давању концесије ради обављања комуналне делатности сакупљања и транспорта комуналног... 0009/2015
12