мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1340804
датум креирања: 10.01.2017 12:18
датум последње промене: 07.02.2017 18:08
Број мишљења 404-02-4148/2016
Датум мишљења 10.01.2017
Назив наручиоца Општа болница Чачак
ПИБ 109170290
Место Чачак
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Санитетски потрошни материјал

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ