мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1344256
датум креирања: 13.01.2017 14:56
датум последње промене: 13.01.2017 14:56
Број мишљења 404-02-4255/2016
Датум мишљења 12.01.2017
Назив наручиоца AПОТЕКА УЖИЦЕ
ПИБ 101615675
Место Ужице
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Лек SULTIAME

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ