мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1348760
датум креирања: 19.01.2017 14:28
датум последње промене: 19.01.2017 14:28
Број мишљења 404-02-18/2017
Датум мишљења 18.01.2017
Назив наручиоца Општа болница Горњи Милановац
ПИБ 106308146
Место Горњи Милановац
Основ за примену поступка 36.1.2)
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Реагенси, калибратори и потрошни материјал произвођача Beckman Coulter за апарате AU480 и Access2 произвођача Beckman Coulter

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ