мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1354626
датум креирања: 26.01.2017 15:01
датум последње промене: 26.01.2017 15:01
Број мишљења 404-02-178/17
Датум мишљења 23.01.2017
Назив наручиоца Апотека "Ужице"
ПИБ 101615675
Место Ужице
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка лека PROCARBAZIN HYDROCHLORID 50mg, лека CHLORALHYDRAT 500mg, лека BACLOFEN 10mg и медицинско техничко помагало Ендотрахеална пластична канила

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ