мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1412719
датум креирања: 20.03.2017 10:49
датум последње промене: 20.03.2017 10:49
Број мишљења 404-02-933/17
Датум мишљења 17.03.2017
Назив наручиоца Дом здравља"Др.Миленко Марин" Лозница
ПИБ 106990035
Место Лозница
Основ за примену поступка 36.1.2)
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Реагенси за хематолошки аналајзер произвођача "SYSMEX "

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ