мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1435076
датум креирања: 05.04.2017 10:50
датум последње промене: 05.04.2017 10:50
Број мишљења 404-02-1149/17
Датум мишљења 04.04.2017
Назив наручиоца Општа болница Лозница
ПИБ 107330306
Место Лозница
Основ за примену поступка 36.1.2)
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Лабораторијски реагенси и потрошни материјал за апарат Stratus

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ