мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1467187
датум креирања: 03.05.2017 10:31
датум последње промене: 03.05.2017 10:31
Број мишљења 404-02-486/17
Датум мишљења 27.04.2017
Назив наручиоца Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“
ПИБ 104888509
Место Шабац
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
набавка добара – импланти за кукове

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ