мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1546924
датум креирања: 06.07.2017 11:42
датум последње промене: 06.07.2017 11:42
Број мишљења 404-02-2163/17
Датум мишљења 03.07.2017
Назив наручиоца Дом здравља "Др.Драга Љочић"Шабац
ПИБ 104888494
Место Шабац
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Медицинске рукавице -Latex

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ