мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1577864
датум креирања: 04.08.2017 12:03
датум последње промене: 04.08.2017 12:03
Број мишљења 404-02-2184/17
Датум мишљења 02.08.2017
Назив наручиоца Општа болница Лозница,Лозница
ПИБ 107330306
Место Лозница
Основ за примену поступка 36.1.2)
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Лабораторијски рагенси и потрошни материјал за апарат Immulite 2000.

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ