мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1591507
датум креирања: 18.08.2017 14:07
датум последње промене: 18.08.2017 14:07
Број мишљења 404-02-2286/17
Датум мишљења 17.08.2017
Назив наручиоца Апотека Ужице
ПИБ 101615675
Место Ужице
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
медицинско помагало PARADIGM INSULIN RESERVOIR и PARADIGM QUICK SET KANILE - потрошног материјала за инсулинску пумпу (Листа медицинских техничких помагала/РФЗО) за потребе новог пацијента са дијагнозом Е10

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ