мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1604511
датум креирања: 01.09.2017 13:52
датум последње промене: 01.09.2017 13:55
Број мишљења 404-02-386/17
Датум мишљења 29.08.2017
Назив наручиоца Општа болница "Др.Лаза К.Лазаревић"Шабац
ПИБ 104888509
Место Шабац
Основ за примену поступка 36.1.3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Лабораторијска пластика и лабораторијско стакло-вакум епрувете, држачи и игле.

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ