мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1655863
датум креирања: 20.10.2017 15:10
датум последње промене: 20.10.2017 15:10
Број мишљења 404-02-3609/17
Датум мишљења 18.10.2017
Назив наручиоца Општа болница Горњи Милановац
ПИБ 106308146
Место Горњи Милановац
Основ за примену поступка 36.1.2)
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Реагенси Siemens Healthcare Diagnostics за апарат Sysmex Ca-1500

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ