мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 1715177
датум креирања: 15.12.2017 09:42
датум последње промене: 15.12.2017 09:42
Број мишљења 4014-02-4388/17
Датум мишљења 14.12.2017
Назив наручиоца Општа болница "Др.Лаза К.Лазаревић"Шабац
ПИБ 104888509
Место Шабац
Основ за примену поступка 36.1.2)
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Реагенси и потрошни материјал.

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ