мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Шифра: 2156202
датум креирања: 14.12.2018 15:16
датум последње промене: 14.12.2018 15:16
Број мишљења 404-02-5214/18
Датум мишљења 14.12.2018
Назив наручиоца Општина Житорађа
ПИБ 100369149
Место Житорађа
Основ за примену поступка 36.1.5)1))
у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Радови на изградњи атмосферске канализационе мреже у насељу Лукоми и Подина.

Општи речник набавки
Мишљење Управе за јавне набавке:
Документ