претрага јавних набавки
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Напомена: Овде можете претраживати и прегледати све огласе објављене по новом Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12). Све огласе објављене по старом закону о јавним набавкама можете претраживати и прегледати овде: линк
Тип документа Назив наручилац креиран  
Јавна набавка Потрошни материјал за радионицу 2019. г... ЈП "Војводинашуме" 23.01.2020 09:47
Јавна набавка Iзвођење екскурзије Основна школа "Свети Сава" 23.01.2020 09:40
Јавна набавка Набавка и испорука административног мате... Општина Нова Варош 23.01.2020 09:39
Јавна набавка Јавна набавка бр. Д-69/19- HD преносни... ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА... 23.01.2020 09:38
Јавна набавка РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСУГЕ ЈН 2/2020 Едукативни центар за обуке у професионал... 23.01.2020 09:29
Јавна набавка Хематолошки реагенси-BC 3600 Mindray Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" 23.01.2020 09:13
Јавна набавка Набавка потрошног материјала, инструмен... МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 23.01.2020 09:03
Јавна набавка Набавка услуга редовног одржавања и сер... МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 23.01.2020 08:59
Јавна набавка ЈН 197-2019 Набавка услуге интернета ЈВП СРБИЈАВОДЕ 23.01.2020 08:56
Јавна набавка Набавка услуга - Услуге одржавања информ... Општинска управа Опово 23.01.2020 08:56
Јавна набавка Набавка каменог материјала за одржавање ... Општинска управа Уб 23.01.2020 08:48
Јавна набавка Набавка услуга - Помоћ у кући Општинска управа општине Рековац 23.01.2020 08:48
Јавна набавка Набавка електричне енергије ЈП"3.септембар" 23.01.2020 08:45
Јавна набавка Студија примене система грађења у државн... Јавно Предузеће Путеви Србије 23.01.2020 08:43
Јавна набавка ОСИГУРАЊЕ НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА бр. 1.2.8. Јавно комунално предузеће Комуналац Врба... 23.01.2020 08:43
1234567
одаберите општинуx
одаберите местоx