Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
ЈНМВ 8/2019 Набавка горива за потребе возила и рад... Јавно комунално предузеће "Градитељ"Србобран 19.06.2019 14:12
ЈН 9/2019 Додатни радови - Извођење радова на инве... Јавно комунално предузеће "Градитељ"Србобран 19.06.2019 12:59
Санација и инвестиционо одржавање саобраћајница у ... ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 19.06.2019 11:41
набавка санитетског и осталог потрошног материјала Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 19.06.2019 10:28
услуге сервисирања и одржавања службених возила До... Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 14.06.2019 11:56
ЈНМВ 01/2019 УЖИНА И ХРАНА ЗА ДЕЦУ Предшколска установа ''Радост'' Србобран 10.06.2019 12:55
набавка лабораторијског потрошног материјала Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 07.06.2019 13:31
Ужина за ученике ОШ "Жарко Зрењанин-Уча" 27.05.2019 08:22
Набавка медицинских помагала која се издају на нал... Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 23.05.2019 14:43
ЈНМВ 6/2019 Одржавање семафора на територији опш... Јавно комунално предузеће "Градитељ"Србобран 23.05.2019 11:54
ЈНМВ 7/2019 Одржавање и набавка електроматеријала ... Јавно комунално предузеће "Градитељ"Србобран 22.05.2019 14:05
Изградња трафо станице и електричне мреже у вангра... ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 10.05.2019 12:37
Набавка грађевинског материјала, намештаја и елект... ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 24.04.2019 07:49
ЈНМВ 5/2019 Одржавање зеленила на гробљима и машин... Јавно комунално предузеће "Градитељ"Србобран 15.04.2019 10:33
услуге одржавања еКартон информационог система Дом здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран 15.04.2019 07:07
12345678910...