Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Медицински потрошни материјал за потребе Дома здра... Дом здравља Бојник 23.06.2017 10:59
Јавна набавка огревног дрвета за потребе грејања Д... Дом здравља Бојник 19.06.2017 12:27
Електричнa енергије за потребе Општине Бојник Општинска управа општине Бојник 14.06.2017 20:26
Услуга одржавања уличне расвете на територији општ... Општинска управа општине Бојник 14.06.2017 09:13
Услуга израдe пројектно техничке документације за ... Општинска управа општине Бојник 29.05.2017 14:10
Јавна набавка зубарског потрошног материјала за по... Дом здравља Бојник 25.05.2017 11:32
Набавка прехрамбених производа за исхрану ученика ... ОШ "Стојан Љубић" 18.05.2017 09:24
Набавка услуге организовања путовања, односно изво... Основна школа Станимир Вељковић - Зеле 02.05.2017 14:01
Набавка услуга организовања путовања-ученичка екск... ОШ "Стојан Љубић" 20.04.2017 16:21
Набавка услуге организовања путовања, односно изво... Основна школа Станимир Вељковић - Зеле 18.04.2017 15:58
Услуга социјалне заштите „помоћ у кући“ код стариј... Општинска управа општине Бојник 11.04.2017 00:00
Извођење радова за реконструкцију саобраћајнице у ... Општинска управа општине Бојник 10.04.2017 23:53
Услуга информисања јавности путем телевизије Општинска управа општине Бојник 10.04.2017 23:48
Јавна набавка горива за потребе Дома здрљвља Бојни... Дом здравља Бојник 06.04.2017 09:41
Услуга дневног боровка деце и омладине са сметњам... Општинска управа општине Бојник 22.02.2017 18:05
12345678910