Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка добара - дизел гориво ЈНМВ 3/2019 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НЕВЕН'' МИОНИЦА 13.11.2019 11:26
Набавка електричне енергије Општинска управа Мионица 13.11.2019 09:27
ЈН 12/19 Набавка материјала за пресипање путева-ту... Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 12.11.2019 15:01
Набака -дрвне сечке за призводњу топлотне енергиј... Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 12.11.2019 10:11
Набавка енергената-деривати за грејање ЈНМВ 6/2019 Дом здравља Мионица 07.11.2019 10:49
Економско оснаживање породичних домаћинстава избег... Општинска управа Мионица 05.11.2019 14:19
Организовање и извођење зимовања деце предшколског... ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НЕВЕН'' МИОНИЦА 04.11.2019 12:58
Радови на реконструкцији објекта – Зграда пословни... Општинска управа Мионица 01.11.2019 08:44
Обуке за побољшање знања, вештина и компетенција н... Општинска управа Мионица 22.10.2019 09:02
МАЗУТ (НСГ-С)-ЈНМВ 11/19 Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 14.10.2019 11:51
Услуге стручног надзора на реконструкцији и адапта... Општинска управа Мионица 09.10.2019 09:14
ЈНМВ 10/19 Угаљ сушени лигнит (комад-коцка) Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 08.10.2019 08:51
Грађевински радови на реконструкцији и адаптацији ... Општинска управа Мионица 20.09.2019 09:49
Набавка путничког минибуса за превоз деце Општинска управа Мионица 17.09.2019 12:41
Набавка намирница за ђачку кухињу Основна школа "Милан Ракић" 04.09.2019 18:01
12345678910...