Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка опреме и намештаја Општинска управа Мионица 19.08.2020 12:04
ЈНМВ 8/20-услуга израде пројектне документације за... Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 03.08.2020 11:12
Набавка два путничко теренска возила на лизинг за ... Општинска управа Мионица 31.07.2020 11:14
Набавка електричне енергије Општинска управа Мионица 27.07.2020 15:31
ЈНМВ 7/20-Сервис и баждарење водомера Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 20.07.2020 10:35
Набавка лекова са листе Б и листе Д за 2019 бр наб... Дом здравља Мионица 15.07.2020 11:22
Услуге одржавања софтвера локалне пореске админист... Општинска управа Мионица 14.07.2020 13:53
набавка намирница за припремање хране - ЈНМВ 1/20 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НЕВЕН'' МИОНИЦА 13.07.2020 11:03
Одржавање јавне расвете на територији општине Мион... Општинска управа Мионица 09.07.2020 13:48
ЈНМВ 6/20-Анализа воде Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 08.07.2020 18:17
Услуге фиксне и мобилне телефоније Општинска управа Мионица 07.07.2020 14:51
Радови на инвестиционом одржавању сеоских домова у... Општинска управа Мионица 06.07.2020 14:49
Набавка енергената-горива, ЈНМВ бр. 6/2020 Дом здравља Мионица 01.07.2020 13:12
ЈНМВ 8/2020 – Апарат за ласеротерапију Дом здравља Мионица 01.07.2020 13:07
ЈНМВ 5/20 - Набавка електричне енергије Јавно комунално предузеће Водовод Мионица Мио... 25.06.2020 09:24
12345678910...