Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Јавна набавка мале вредности услугe, брoj 404-1/47... Град Ниш 21.10.2020 13:17
Набавка рачунара Град Ниш 19.10.2020 13:53
Набавка електричне енергије, у циљу закључења окви... Град Ниш – Градска управа града Ниша 08.10.2020 13:59
Партерно уређење Трга краља Милана, у циљу закључе... ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 30.09.2020 12:44
Извођење радова на рехабилитацији јавних путева у ... ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 30.09.2020 12:33
Услуга надоградњe ГИС-а, развој нових слојева, ала... Град Ниш - Канцеларија за локални економски р... 29.09.2020 07:51
извођење радова на реконструкцији зграде музеја на... Град Ниш - Канцеларија за локални економски р... 28.09.2020 14:45
Израда пројектне документације за потребе изградње... ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 24.09.2020 11:37
Набавка бежичне мреже Град Ниш 23.09.2020 13:48
Прикупљањa нових података за потребе унапређења ГИ... Град Ниш - Канцеларија за локални економски р... 23.09.2020 08:40
Извођење радова на одржавању путева, путних објека... ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 21.09.2020 09:01
Jавнa набавкa радова – грађевински радови, електро... Град Ниш 16.09.2020 13:37
Услуге праћења квалитета површинских вода у складу... Град Ниш 04.09.2020 10:01
Jавнa набавкa услуге, брoj 404-2/14у-2020-28 – Пру... Град Ниш 26.08.2020 13:16
Пружање услуге техничког пријема изграђених објека... Град Ниш 19.08.2020 14:34
12345678910...