Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делов... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 10.05.2019 10:57
Местимична поправка коловозне конструкције на тери... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 25.04.2019 15:10
Набавка опреме за паркинг сервис – рампе и аутома... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 23.04.2019 15:13
Набавка вибро плоче и вибро набијача Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.04.2019 12:40
Набавка радова на редовном одржавању улица и путев... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.04.2019 12:21
Редовно одржавање неасфалтираних улица и путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 12.04.2019 13:11
Набавка материјала за одржавање улица и путева - ... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 10.04.2019 10:19
Набавка службеног возила за обављање делатности Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 02.04.2019 11:06
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 18.03.2019 07:56
Набавка путарске соли и каменог агрегата за одржа... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 13.03.2019 10:50
Набавка материјала за одржавање улица и путева у ... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 08.02.2019 08:10
Набавка услуга за редовно обављење делатности Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 09.01.2019 09:32
Набавка ЛЕД материјала за јавну расвету Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 28.12.2018 13:37
Одржавање службених возила Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 28.12.2018 13:25
Израда и уградња заштитне ограде Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 27.11.2018 09:45
12345678910...