Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка лед светиљки за јавну расвету Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 09.01.2020 13:28
Демонтажа старих светиљки и монтажа нових лед свет... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 09.01.2020 09:40
Одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делов... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.01.2020 08:17
Израда пројектно техничке документације за реконст... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 23.12.2019 13:44
Текуће одржавање пословних просторија (демонтаже и... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 23.12.2019 11:26
Рехабилитација општинских путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.12.2019 14:26
Одржавање путног појаса (кошење траве, крчење шиб... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.12.2019 14:09
Одржавање некатегорисаних и јавних путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.12.2019 09:40
Закуп механизације са оператерима за превоз ломљен... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.12.2019 08:46
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.11.2019 11:44
Набавка материјала за одржавање улица и путева у ... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.11.2019 09:14
Закуп механизације са оператерима за одржавање ули... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 29.10.2019 10:38
Одржавање службених возила Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 24.10.2019 12:53
Набавка услуга за редовно обављање делатности Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 24.09.2019 10:07
Рехабилитација путног правца Поповац - Стубица Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.09.2019 09:12
12345678910...