Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка лед светиљки за јавну расвету Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.07.2019 12:47
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.07.2019 08:57
Набавка теретно - доставног возила путем финансијс... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 17.07.2019 13:56
Набавка горива Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 05.07.2019 08:31
Набавка услуга за редовно обављање делатности Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 04.07.2019 11:21
Набавка опреме за паркинг сервис – рампе и аутома... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 25.06.2019 13:20
Рехабилитација општинских путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 03.06.2019 08:47
Одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делов... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 10.05.2019 10:57
Местимична поправка коловозне конструкције на тери... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 25.04.2019 15:10
Набавка вибро плоче и вибро набијача Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.04.2019 12:40
Набавка радова на редовном одржавању улица и путев... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.04.2019 12:21
Редовно одржавање неасфалтираних улица и путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 12.04.2019 13:11
Набавка материјала за одржавање улица и путева - ... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 10.04.2019 10:19
Набавка службеног возила за обављање делатности Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 02.04.2019 11:06
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 18.03.2019 07:56
12345678910...