Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавкаа опреме за бројање возила Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.02.2020 12:14
Одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делов... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.02.2020 08:03
Закуп механизације за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 13.02.2020 10:09
Закуп механизације са оператерима за превоз ломљен... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 11.02.2020 08:18
Одржавање некатегорисаних и јавних путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 11.02.2020 08:13
Одржавање путног појаса (кошење траве, крчење шиб... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 11.02.2020 08:10
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.02.2020 09:21
Демонтажа старих светиљки и монтажа нових лед свет... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 03.02.2020 15:54
Набавка лед светиљки за јавну расвету Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 31.01.2020 15:38
Редовно одржавање мостова Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.01.2020 11:53
Израда пројектно техничке документације за реконст... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 23.12.2019 13:44
Текуће одржавање пословних просторија (демонтаже и... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 23.12.2019 11:26
Рехабилитација општинских путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.12.2019 14:26
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.11.2019 11:44
Набавка материјала за одржавање улица и путева у ... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 06.11.2019 09:14
12345678910...