Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Закуп механизације са оператерима за одржавање ули... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 20.09.2019 09:11
Рехабилитација путног правца Поповац - Стубица Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 19.09.2019 09:12
Демонатажа старих светиљки и монтажа нових лед све... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 17.09.2019 08:31
Набавка материјала за одржавање јавне расвете Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 17.09.2019 08:20
Набавка лед светиљки за јавну расвету Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 17.09.2019 08:02
Израда урбанистичког пројекта за потребе Индустриј... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 12.09.2019 10:52
Набавка услуга за редовно обављање делатности Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 30.08.2019 11:55
Набавка теретно - доставног возила путем финансијс... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 29.07.2019 09:21
Набавка горива Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 05.07.2019 08:31
Набавка опреме за паркинг сервис – рампе и аутома... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 25.06.2019 13:20
Рехабилитација општинских путева Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 03.06.2019 08:47
Одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делов... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 10.05.2019 10:57
Местимична поправка коловозне конструкције на тери... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 25.04.2019 15:10
Набавка вибро плоче и вибро набијача Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.04.2019 12:40
Набавка радова на редовном одржавању улица и путев... Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине... 22.04.2019 12:21
12345678910...