Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Teкуће одржавање возила Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 23.05.2019 13:59
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА- ултразвучни апарат Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 16.05.2019 10:58
Остали лекови Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 13.05.2019 12:40
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 03.05.2019 08:09
Стоматолошки материјал Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 24.04.2019 10:34
Санитетски материјал Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 22.04.2019 11:33
OСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И ВОЗИЛА Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 22.04.2019 10:35
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА- ултразвучни апарат Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 12.04.2019 13:47
Услуга одржавања постојећих информационих система Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 12.04.2019 10:23
Набавка услуге одржавања и поправке водоводне и... Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 12.04.2019 10:03
Медицинско техничка помагала Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 03.04.2019 13:17
Реагенси за хематолошки анализатор Sysmex XP 300 Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 27.03.2019 13:30
Реагенси за биохемијски анализатор Dialab GmbH Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 27.03.2019 13:24
Санитетски материјал Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 27.03.2019 11:30
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци 15.03.2019 08:07
12345678910