Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Израда техничке документације за санацију Основне ... Општина Пландиште 15.12.2017 13:43
Стручни надзор над радовима на реконструкцији обје... Општина Пландиште 15.12.2017 13:30
Набавка радова - Изградња капеле у насељеном месту... Општина Пландиште 13.12.2017 08:54
Набавка радова - Изградња капеле у насељеном месту... Општина Пландиште 13.12.2017 08:47
Набавка радова на реконструкцији објекта Дома за д... Општина Пландиште 13.12.2017 08:23
Услуге уклањања анималног отпада са територије опш... Општина Пландиште 08.12.2017 10:18
Набавка медицинске опреме за Дом здравља "1.октоба... Општина Пландиште 04.12.2017 07:40
Радови на реконструкцији Дома здравља "1. Октобар"... Општина Пландиште 01.12.2017 10:40
Одржавање пољопривредних (атарских) путева и канал... Општина Пландиште 27.11.2017 08:41
Набавка услуга одржавања аутомобиле општинске упра... Општина Пландиште 20.11.2017 08:58
Услуге мобилних телефона Општина Пландиште 06.11.2017 11:38
Набавка радова на обележавању хоризонталне саобраћ... Општина Пландиште 25.10.2017 10:23
Набавка канцеларијског материјала за потребе општи... Општина Пландиште 20.10.2017 11:12
Адаптација објекта трговине у Дому културе у Милет... Општина Пландиште 05.10.2017 10:33
Набавка дрва за огрев за потребе Канцеларије за см... Општина Пландиште 04.10.2017 13:23
123456789