Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка добара, пелета за потребе грејања објекта ... Општинска управа општине Медвеђа 22.10.2019 08:30
Набавка услуге одржавања програма Локалне пореске ... Општинска управа општине Медвеђа 18.10.2019 08:42
Набавка добара, рачунара и рачунарске опреме. Општинска управа општине Медвеђа 02.09.2019 08:41
Набавка добара, видео надзора испорука и уградња. Општинска управа општине Медвеђа 02.09.2019 08:28
Набавка радова на изградњи јавне расвете на спортс... Општинска управа општине Медвеђа 22.08.2019 11:54
Набавка радова на изградњи јавне расвете у насељу ... Општинска управа општине Медвеђа 22.08.2019 11:40
набавка радова на изградњи јавне расвете у улици М... Општинска управа општине Медвеђа 22.08.2019 10:35
Набавка радова на капиталном одржавању локалних и ... Општинска управа општине Медвеђа 22.08.2019 10:08
Нaбaвкa - добара, електричне енергије Општинска управа општине Медвеђа 14.08.2019 08:34
Набавка радова на асфалтном одржавању локалних пут... Општинска управа општине Медвеђа 09.08.2019 11:25
Набавка радова на партерном уређењу простора у Мед... Општинска управа општине Медвеђа 09.08.2019 08:06
Набавка радова на уређењу зоне Ц4 у Медвеђи Општинска управа општине Медвеђа 09.08.2019 07:58
Набавка добара, клима уређаја испорука и уградња Општинска управа општине Медвеђа 26.07.2019 08:17
Набавка добара, материјала за саобраћај бензина и ... Општинска управа општине Медвеђа 24.07.2019 11:19
Набавка услуга израде плана детаљне регулације за ... Општинска управа општине Медвеђа 23.07.2019 09:02
123456789