Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка радова на реконструкцији и доградњи зграде... Општинска управа општине Медвеђа 17.05.2019 13:04
Набавка добара, канцеларијског намештаја Општинска управа општине Медвеђа 14.05.2019 12:20
Набавка услуга – хватања и збрињавања паса луталиц... Општинска управа општине Медвеђа 08.05.2019 11:56
Набавка медијских услуга, директног радио преноса ... Општинска управа општине Медвеђа 30.04.2019 11:22
Набавка услуга – поправке и одржавања јавне расвет... Општинска управа општине Медвеђа 30.04.2019 11:17
Набавка услуга израде пројектно- техничке документ... Општинска управа општине Медвеђа 17.01.2019 11:52
Набавка додатних радова на реконструкцији и доград... Општинска управа општине Медвеђа 17.01.2019 11:47
Набавка добара, опреме за симултано превођење Општинска управа општине Медвеђа 11.01.2019 13:20
Набавка радова на асфалтном одржавању локалних пут... Општинска управа општине Медвеђа 26.12.2018 12:43
Набавка геодетских услуга - катастарско-топографск... Општинска управа општине Медвеђа 21.12.2018 11:05
Набавка услуга стручног усавршавања запослених (др... Општинска управа општине Медвеђа 21.12.2018 09:32
Набавка добара, теренског возила. Општинска управа општине Медвеђа 21.12.2018 08:42
Набавка услуга израде студија о процени утицаја на... Општинска управа општине Медвеђа 21.12.2018 08:18
Набавка радова, мобилијара за дечје игралиште са и... Општинска управа општине Медвеђа 13.12.2018 08:33
набавка услуга израде пројектно-техничке документа... Општинска управа општине Медвеђа 30.11.2018 08:01
12345678