Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
ИЗВОЂЕЊЕ НАГРАДНОГ ЛЕТОВАЊА У СУТОМОРЕ, ЗА УЧЕНИКЕ... ОПШТИНА БАЧ 22.06.2017 16:22
ИЗГРАДЊА АТАРСКОГ ПУТА У К.О. ВАЈСКА И ОТРЕСИШТА К... ОПШТИНА БАЧ 20.06.2017 23:48
ИЗГРАДЊА САНИТАРНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И ИНТЕРНЕ САО... ОПШТИНА БАЧ 19.06.2017 23:29
ДОГРАДЊА ПУ „КОЛИБРИ“ БАЧ (II фаза) ОПШТИНА БАЧ 19.06.2017 21:43
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ОПШТИНА БАЧ 15.06.2017 15:03
САНАЦИЈA ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ОПШТИНА БАЧ 14.06.2017 07:39
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИН... ОПШТИНА БАЧ 10.06.2017 23:50
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШТ... ОПШТИНА БАЧ 31.05.2017 22:24
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПОТРОШНОГ МАТЕ... ОПШТИНА БАЧ 31.05.2017 22:16
УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНА БАЧ 26.05.2017 21:48
НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ БРАТСТ... ОПШТИНА БАЧ 25.05.2017 22:01
НАБАВКА РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ ... ОПШТИНА БАЧ 25.05.2017 10:58
НАБАВКА РАКЕТА ЗА ПРОТИВГРАДНУ ОДБРАНУ (ПРОТИВГРАД... ОПШТИНА БАЧ 25.05.2017 10:43
ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТО... ОПШТИНА БАЧ 19.05.2017 18:25
НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАН... ОПШТИНА БАЧ 16.05.2017 20:47
123456789