Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФВЕРА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРА... ОПШТИНА БАЧ 21.04.2017 10:35
НАБАВКА РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ ... ОПШТИНА БАЧ 21.04.2017 09:38
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА У Б... ОПШТИНА БАЧ 19.04.2017 22:20
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ОПШТИНА БАЧ 13.04.2017 15:07
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИ... ОПШТИНА БАЧ 13.04.2017 10:46
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊ... ОПШТИНА БАЧ 11.04.2017 10:53
МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – поновље... ОПШТИНА БАЧ 05.04.2017 15:08
УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДО... ОПШТИНА БАЧ 04.04.2017 15:35
УСЛУГЕ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКО-ЛОГИСТИЧКИХ ПОСЛОВА ОПШТИНА БАЧ 30.03.2017 12:58
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕ... ОПШТИНА БАЧ 23.03.2017 15:07
МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ ОПШТИНА БАЧ 15.03.2017 14:07
ГАСНО УЉЕ "ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ" ("ЛОЖ УЉЕ") - ЗА... ОПШТИНА БАЧ 09.03.2017 12:05
НАБАВКА ОГРЕВНОГ БРИКЕТА - поновљен поступак ОПШТИНА БАЧ 08.03.2017 21:49
НАБАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СКЕНЕРА, ШТАМ... ОПШТИНА БАЧ 03.03.2017 23:37
САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦА... ОПШТИНА БАЧ 28.02.2017 15:00
12345678