Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
НАБАВКА РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОЧУВАРСКЕ ... ОПШТИНА БАЧ 25.05.2017 10:58
НАБАВКА РАКЕТА ЗА ПРОТИВГРАДНУ ОДБРАНУ (ПРОТИВГРАД... ОПШТИНА БАЧ 25.05.2017 10:43
САНАЦИЈA ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ОПШТИНА БАЧ 24.05.2017 09:25
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ПОТРОШНОГ МАТЕ... ОПШТИНА БАЧ 22.05.2017 23:45
ИЗРАДА ГЕОМЕХАНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТО... ОПШТИНА БАЧ 19.05.2017 18:25
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИН... ОПШТИНА БАЧ 18.05.2017 23:52
НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ БРАТСТ... ОПШТИНА БАЧ 17.05.2017 20:26
НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАН... ОПШТИНА БАЧ 16.05.2017 20:47
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИ... ОПШТИНА БАЧ 15.05.2017 23:52
УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНА БАЧ 15.05.2017 22:15
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА У Б... ОПШТИНА БАЧ 28.04.2017 13:18
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФВЕРА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРА... ОПШТИНА БАЧ 21.04.2017 10:35
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ОПШТИНА БАЧ 13.04.2017 15:07
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊ... ОПШТИНА БАЧ 11.04.2017 10:53
МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ РАДИЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ – поновље... ОПШТИНА БАЧ 05.04.2017 15:08
123456789