Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка добра -електрична енергија Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 04.03.2020 08:39
Одржавање јавне расвете Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 04.03.2020 08:24
Услуга унапређивања јавног осветљења на територији... Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 20.11.2019 11:48
услуга одржавање јавне расвете Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 08.10.2019 08:49
Набавка електричне енергије, редни број 60/2019 Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 13.09.2019 14:07
Услуга изнајмљивања специјалног возила са дизалицо... Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 30.07.2019 12:10
Набавка добара за одржавање јавне расвете на терит... Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 18.03.2019 11:09
Одржавање јавне расвете Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 12.07.2018 13:07
набавка електричне енергије Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 19.03.2018 10:04
Пројектна документација за реконструкцију, адаптац... Јавно комунално предузеће Паркинг и инфрастру... 13.01.2017 08:20
Побољшање безбедности саобраћаја Јавно предузеће Дирекција за изградњу Руме 06.01.2017 10:20
Пројектна документација за реконструкцију, адаптац... Јавно предузеће Дирекција за изградњу Руме 05.01.2017 14:16
Пројектна документација за изградњу топловодних га... Јавно предузеће Дирекција за изградњу Руме 29.12.2016 13:38
Изградња свлачионице на фудбалском стадиону у Вогњ... Јавно предузеће Дирекција за изградњу Руме 23.12.2016 08:58
Пројектна документација за обнову и унапређење обј... Јавно предузеће Дирекција за изградњу Руме 19.12.2016 07:39
1234567