Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
- Промотивни материјал за јавно здравствене кампањ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 05.12.2017 10:33
“Набавка медицинске опреме “ јнбр 16/17 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 04.12.2017 15:07
Путничко возило ЈНБР 15-17 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 04.12.2017 13:02
Maтеријал за текуће одржавање објеката јнбр 12-17 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 20.11.2017 14:00
“ Материјал за текуће поправке и одржавање возила ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 20.11.2017 10:09
Стоматолошки материјал ЈН 10-17 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 12.09.2017 12:43
Амбалажа за збринавања медицинског отпада ЈНМВ Бр ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 29.08.2017 08:45
Санитетски лабораторијски и медицински материјал ј... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 28.08.2017 13:16
Средства за одржавање хигијене ЈНБР 9-17 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 02.08.2017 11:27
Сервисирање и поправка медицинске опреме са резе... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 13.06.2017 11:37
Нафтни деривати ЈНБР 6-17 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 07.06.2017 10:21
Канцеларијски и штампани материјал Број ЈН: 7-17 ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 05.06.2017 13:09
Реагенси За Au400 Sistem I Acl7000 редни број ЈН 3... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 25.05.2017 09:54
Аналајзер„Sismex Xs 1000i и Sismex XP 300“ ЈН бр 4... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 11.05.2017 10:31
Лекови санитетски , лабораторијски и медицински ма... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 04.05.2017 12:32
12345