Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
“Сервисирање и поправка медицинских апарата са рез... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 26.05.2020 11:54
НЕРЕГИСТРОВАНИ ЛЕК - АМИНОФИЛИН ЈАВНА НАБАВКА БРО... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 22.05.2020 14:04
Материјал за текуће одржавање објеката- МОЛЕРСКО-Ф... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 21.05.2020 11:53
“ Материјал за текуће поправке и одржавање возила ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 15.05.2020 12:22
ОДРЖАВАЊА информатичких апликација – СОФТВЕРА NEX... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 12.05.2020 13:33
Нерегистровани лекови и лек са листе А јн.бр.3-20 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 22.04.2020 12:40
Материјал за текуће одржавање објеката бр 2-20 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 12.03.2020 14:36
Медицинска опрема за гинекологију ЈН бр 1-20 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 12.03.2020 12:45
Промотивни материјал за јавно здравствене кампање ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 18.12.2019 08:29
Амбалажа за збринавање медицинског отпада Број ЈН... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 16.12.2019 12:43
Стоматолошки материјал ЈНбр9-19 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 11.12.2019 14:14
“Сервисирање и поправка медицинских апарата са рез... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 10.10.2019 08:47
Средства за одржавање хигијене Број ЈН: 11-19 Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 07.10.2019 08:44
Санитетски лабораторијски и медицински материјал Ј... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 05.09.2019 14:20
Канцеларијски и штампани материјал Број ЈН: 7-19 ... Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница 05.08.2019 09:14
12345678