Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Материјал за трансфузију ЈН БР 10/2017 Општа болница Лозница 19.10.2017 11:07
Рендген апарат ЈН бр. 67/2017 Општа болница Лозница 19.10.2017 10:44
Ремонт топловодне котларнице Општа болница Лозница 19.10.2017 10:41
16/17 ХРАНА Општа болница Лозница 18.10.2017 11:28
Медицински гасови 19/17 Општа болница Лозница 18.10.2017 09:31
Лабораторијски реагенси ЈН 04/2017 Општа болница Лозница 13.09.2017 11:53
Лабораторијски материјал ЈН 51/2017 Општа болница Лозница 05.09.2017 08:46
Канцеларијски материјал ЈН бр 18/17 Општа болница Лозница 22.08.2017 10:39
Средства за одржавање хигијене ЈН бр 17/17 Општа болница Лозница 22.08.2017 10:32
Услуге осигурања ЈН 23/2017 Општа болница Лозница 24.07.2017 14:05
Реагенси и потрошни материјал за апарат Стратус ЈН... Општа болница Лозница 07.06.2017 10:44
Нерегистровани лекови Општа болница Лозница 07.06.2017 10:42
Хируршки конци ЈН БР 06/2017 Општа болница Лозница 07.06.2017 10:39
МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ЈН БР 15/17 Општа болница Лозница 12.05.2017 14:08
Материјал за микробиологију Општа болница Лозница 11.05.2017 12:00
1234567