Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка потрошног материјала за мајсторе ЈНМВ 02/... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 17.10.2019 15:32
Канцеларијски материјал ЈНМВ 01/19 Д Предшколска установа "Чика Јова Змај" 18.09.2019 14:43
Текуће одржавање, и то замена свих подних, зидних ... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 09.09.2019 08:27
Осигурање запослених у случају несреће и осигурање... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 08.04.2019 13:05
Текуће поправке опреме за домаћинство и угоститељс... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 14.03.2019 14:55
Текуће поправке возила (пежо, цитроен, форд, заста... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 14.03.2019 14:44
Лимарске услуге за возила ПУ "Чика Јова Змај" ЈНМ... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 21.01.2019 14:33
Радови на крову ЈНМВ 02/18-Р Предшколска установа "Чика Јова Змај" 10.01.2019 10:42
Набавка уређаја за климатизацију ЈНМВ 05/18-Д Предшколска установа "Чика Јова Змај" 04.12.2018 08:44
Набавка бојлера ЈНМВ 07/18-Д Предшколска установа "Чика Јова Змај" 29.11.2018 09:24
Набавка рачунара, рачунарске опреме и штампача ЈН... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 20.11.2018 13:25
Мерење електро и громобранске инсталације ЈНМВ 05... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 08.11.2018 15:24
Средства за машинско прање судова и одржавање маши... Предшколска установа "Чика Јова Змај" 19.09.2018 09:33
Хобловање и лакирање паркета ЈНМВ 01/18-Р Предшколска установа "Чика Јова Змај" 14.09.2018 15:36
Производи од пластичних маса ЈНМВ 04/18-Д Предшколска установа "Чика Јова Змај" 27.07.2018 08:36
123456789