Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
ЈНВВ бр.2.2./2017 набавка медицинско-техничких пом... Апотека "Ужице" 13.10.2017 08:37
Јавна набавка услуга –одржавање софтвера р.број: Ј... Апотека "Ужице" 05.10.2017 13:04
ЈНВВ бр.6/2017-набавка добара електричне енергије Апотека "Ужице" 05.10.2017 12:35
ЈНВВ бр.6/2017-набавка добара електричне енергије Апотека "Ужице" 11.09.2017 08:48
ЈНМВ бр.7.1./2017 -набавка услуга чишћења пословни... Апотека "Ужице" 04.08.2017 15:29
ЈНВВ бр.3.1./2017 набавка добара лекова са Листе Д... Апотека "Ужице" 04.08.2017 15:26
ЈНВВ бр.2.2./2017 набавка медецинско-техничкa пома... Апотека "Ужице" 04.08.2017 15:24
Јавна набавка мале вредности р.бр. 4/2017 добара -... Апотека "Ужице" 12.05.2017 14:41
Поновљен поступак ЈНМВ број 5/17 материјал за посе... Апотека "Ужице" 16.03.2017 13:57
Јавна нбавка мале вредности број 5/2017 материјал ... Апотека "Ужице" 16.03.2017 13:52
Јавна набавка мале вредности бр.7/2017 услуге чишћ... Апотека "Ужице" 16.03.2017 13:29
Јавна набавка велике вредности број 2.1./2017 меди... Апотека "Ужице" 16.03.2017 12:43
Јавна набавка велике вредности број 2/2017- набавк... Апотека "Ужице" 16.03.2017 12:38
Јавна набавка велике вредности број 3/2017 - набав... Апотека "Ужице" 16.03.2017 12:37
ЈН лекова са Листе Д/РФЗО и медицинско-техничког п... Апотека "Ужице" 02.02.2017 15:09
123456