Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Услуга сервисирања рачунара Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 20.05.2020 13:45
Услуга техничког прегледа возила Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 15.05.2020 11:23
Набавка горива за путничка возила Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 08.05.2020 11:23
Јавна набавка средства за хигијену Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 06.05.2020 14:18
Јавна набавка услуга - Израда пројеката (елабората... Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 05.05.2020 14:31
Јавна набавка извођење радова на адаптацији посло... Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 10.03.2020 12:58
Јавбна набавка усуге мобилне телефоније Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 10.01.2020 14:55
Јавна набавка ХТЗ опреме по партијама Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 13.12.2019 11:45
Рачунарска и сродна опрема Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 25.10.2019 14:15
Програмски пакет за управљање документима Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 19.09.2019 14:38
Осигурање моторних возила Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 02.08.2019 12:28
Набавка једног новог путничког и једног новог тере... Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 02.08.2019 10:53
Телефони - фиксни Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 01.08.2019 14:54
Јавна набавка добра - Програмски пакет за управља... Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 01.08.2019 09:22
Гуме за аутомобиле Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 31.07.2019 11:08
123456