Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Фиксна телефонија Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 07.08.2020 12:58
Јавна набавка нових тонера Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 06.08.2020 15:11
Услуга осигурања возила Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 28.07.2020 13:57
Набавка електричне енергије Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 28.07.2020 11:46
Канцеларијски материјал прва партија Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 03.07.2020 10:20
Канцеларијски материјал друга партија Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 18.06.2020 14:41
Набавка горива за путничка возила Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 09.06.2020 08:29
Услуга сервисирања рачунара Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 20.05.2020 13:45
Услуга техничког прегледа возила Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 15.05.2020 11:23
Јавна набавка средства за хигијену Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 06.05.2020 14:18
Јавна набавка услуга - Израда пројеката (елабората... Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 05.05.2020 14:31
Јавна набавка извођење радова на адаптацији посло... Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 10.03.2020 12:58
Јавбна набавка усуге мобилне телефоније Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 10.01.2020 14:55
Јавна набавка ХТЗ опреме по партијама Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 13.12.2019 11:45
Рачунарска и сродна опрема Јавно предузеће Дирекција за урбанизам - Краг... 25.10.2019 14:15
1234567