Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Организација стручног скупа "Бициклисти питају Гра... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 19.07.2019 14:12
Едукације за унапређење безбедности саобраћаја за ... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 12.07.2019 13:36
Безбедно бициклистичком стазом од приградских насе... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 02.07.2019 12:52
Набавка и постављање надстрешница на аутобоским ст... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 19.06.2019 14:22
Услуга постављања рекламног материјала и закуп рек... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 06.06.2019 14:53
Агенцијске услуге организације службених путовања ... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 24.04.2019 16:05
Услуга организације стручног скупа из области безб... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 24.04.2019 16:04
Студија о организацији такси превоза путника на те... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 24.04.2019 16:01
Агенцијске услуге организације службеног путовања ... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 24.04.2019 15:59
Услуга израде студије изводљивости система за утвр... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 24.04.2019 15:57
Услуга израде пројекта за техничко регулисање саоб... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 05.03.2019 15:43
Организација стручног скупа из области безбедности... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 26.12.2018 14:23
Услуга израде студије "Новосадски центар мобилност... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 07.12.2018 12:04
Услуга израде студије "Дефинисање рада пешачких се... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 06.12.2018 15:01
Услуга организације стручног скупа из облсасти без... Градска управа за саобраћај и путеве Града Но... 15.11.2018 12:46
12345