Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Технички преглед објеката водовода и канализације ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 19.04.2019 14:17
Одржавање система хлорисања "Wallace-Tierman" и си... ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 17.04.2019 09:28
Набавка водомера ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 15.04.2019 14:31
Набавка канцеларијског материјала ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 15.04.2019 11:16
Испитивање и оверавање водомера ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 15.04.2019 10:57
Набавка браварског материјала ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 11.04.2019 12:04
Услуга одржавањас, сервисирања и поправке службени... ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 11.04.2019 07:48
Услуга очитавања водомера, физичких и услужних пос... ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 04.04.2019 14:40
Набавка грађевинског материјала ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 03.04.2019 14:23
Одржавање, сервисирање и поправка службених путнич... ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 03.04.2019 10:53
Набавка доставних возила ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 02.04.2019 13:48
Израда пројектно-техничке документације за комунал... ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 28.03.2019 14:50
НАбавка мотора за потис воде за град ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 22.03.2019 15:02
Замена испуне за филтерска поља на НФ ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 21.03.2019 15:09
Радови на реконструкцији дела бетонског колектора ... ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 21.03.2019 14:47
12345678910...