Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Капитално одржавање просторије на стадиону Таш у А... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 19.02.2018 13:05
Набавка канцеларијског материјала и тонера ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 19.02.2018 12:14
Набавка горива ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.02.2018 13:33
Набавка пића ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 13.02.2018 11:49
Набавка услуга осигурања ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 13.02.2018 11:12
Текуће поправке и одржавање мобилијара ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 13.02.2018 11:03
Текуће поправке и одржавање водопловних објеката-с... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 13.02.2018 08:57
Израда пројектне документације за реконструкцију Д... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 13.02.2018 07:47
Набавка материјала за чишћење и одржавање хигијене ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 12.02.2018 12:16
Набавка услуга превоза на посао и са посла ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 09.02.2018 11:25
Техничка контрола пројектне документације за изгра... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 08.02.2018 09:48
Санација моста преко Дражевачке реке у КО Тешица ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 06.02.2018 13:43
Набавка услуга превоза ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 06.02.2018 13:36
Осигурање од одговорности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 06.02.2018 08:28
Осигурање имовине ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 06.02.2018 08:25
12