Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Коричење црквених књига ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 20.04.2018 14:36
Услуге штампања ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 20.04.2018 14:30
Санација моста преко Дражевачке реке ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 20.04.2018 11:37
Сервис возила ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 20.04.2018 10:38
Радови на уградњи саобраћајне сигнализације у зона... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 19.04.2018 07:18
Набавка грађевинског материјала ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 18.04.2018 10:10
Геодетске услуге ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 17.04.2018 12:43
Набавка грађевинског материјала ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 16.04.2018 14:08
Услуга предах смештај за децу и младе са сметњама ... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 04.04.2018 13:05
Услуге третманског центра за рану интервенцију ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 04.04.2018 12:59
Услуге помоћ у кући ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 04.04.2018 12:55
Текуће поправке и одржавање водопловних објеката-с... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 02.04.2018 14:07
Израда пројекта раскрснице са кружним током ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 02.04.2018 10:59
Геодетске услуге ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 23.03.2018 13:31
Санација моста преко Дражевачке реке у КО Тешица ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 23.03.2018 12:03
123