Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Назив наручилац последња активност 
Набавка лиценци за софтвер ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 15.12.2017 13:40
Услуга одржавања програма писарнице ОУ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 15.12.2017 13:35
Израда пројектне документације базен у ОШ "Љупче Н... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 15.12.2017 12:47
Штампа промотивног и осталог материјала ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.12.2017 13:47
Техничка контрола пројектне документације за изгра... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.12.2017 10:21
Израда пројектне документације за прибављање употр... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.12.2017 08:47
Услуге одржавања софтвера ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 13.12.2017 13:47
Набавка рачунарске опреме ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 12.12.2017 13:00
Израда пројектне документације за уређење пешачке ... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 11.12.2017 14:02
Техничка контрола пројектне документације за изгр... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 08.12.2017 14:54
Технички преглед и пријем изведених радова на прош... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 07.12.2017 11:11
Израда пројектне документације за санацију Гробљан... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 05.12.2017 10:31
Радови на уградњи саобраћајне сигнализације у зона... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 05.12.2017 08:24
Израда ПДР-а обилазнице Мали цвет Рутевац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 30.11.2017 12:16
Технички преглед и пријем изграђенок коловоза лока... ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 29.11.2017 12:14
1234567