Корисничко име:
 
Лозинка:
 
Датум мишљења Назив наручиоца Назив  Мишљење  
26.05.2020 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Програмски пакет за пословне трансакције и лично пословање Позитивно
18.06.2019 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Одржавање и надоградња програмских система на софтверу NexTBIZ Позитивно
05.06.2018 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Програмски пакет за пословне трансакције и лично пословање NexTBIZ. Позитивно
16.06.2017 Специјална болница за рехабилитацију Бањa Ковиљачa Услуга одржавања и надоградње програмских система на софтверу NexTBIZ Позитивно
02.09.2016 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Непредвиђени радови у вези са извођењем грубих радова на Блатном купатилу Негативно
08.06.2016 Специјална болница за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи Услуга одржавања и надоградње програмских система на софтверу "NexTBIZ" Позитивно
24.04.2015 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Коре за питу Позитивно
24.04.2015 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Одржавање софтвера Позитивно