списак негативних референци
Корисничко име:
 
Лозинка:
 
подаци о понуђачу
Назив понуђача
Матични број  
Врста предмета
Општи речник набавки


Назив понуђачаМБпериод важења
негативне референце
статусостали
подаци
Bauwesen d.o.o. Лазаревац 20302739 20.03.2015 - 20.09.2015 истекла