Грешка у апликацији
Дошло je до неправилности у раду Портала јавних набавки. Извињавамо се због евентуалних непријатности.
Уколико имате било каквих тeшкоћа у раду са порталом можете контактирати службу техничке подршке на 063/ 1169214 или 011/3282-426 од 09-17 сваког радног дана или контактирајте администратора путем мејл адресе administrator@ujn.gov.rs.
Кликните слику кућице да бисте се вратили на почетну страну!